Acupunctuurpraktijk

Ellen Langhorst - van Duijn

(lid NVA)

Ellen Langhorst

Tai Chi (Taijiquan)

Lessen

Op dit moment geef ik geen tai chi lessen.

Taiji

Letterlijk betekent het woord tai (t’ai) “zeer groot”.
De term taiji (t’ai-chi) is ontleend aan een begrip uit de Chinese filosofie. Het staat voor het allereerste beginsel. De energetische principes, yin en yang, die zich onder andere manifesteren als vrouwelijk en mannelijk, donker en licht, komen eruit voort. Deze principes zijn tegengesteld en tegelijkertijd complementair: ze scheppen elkaar, houden elkaar in stand en doen in hun continue wisselwerking ook al het bestaande ontstaan. 

Quan

Quan (ch’uan) betekent vuist. Dit woord geeft aan dat tai chi chuan tot de martiale- ofwel gevechtskunsten behoort. Aspecten van aanval en verdediging zijn dan ook terug te vinden in de bewegingen.

Ontspanning lichaam en geest

Voor de beginnende beoefenaar van tai chi chuan gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar het leren aarden. Dat wil zeggen dat hij/zij zich bewust wordt hoe de voeten contact met de grond maken, hoe zij het gewicht van het hele lichaam dragen. Vanuit de voeten kan dan de lichaamsstructuur worden opgebouwd. Dit schept een basis voor ontspanning van lichaam en geest.

Yin en Yang

Vervolgens wordt stapsgewijs de “solovorm” geleerd. Deze bestaat uit een reeks voorgeschreven cirkelvormige bewegingen die in elkaar overgaan, zodat er één vloeiende bewegingsstroom ontstaat. Het lichaamsgewicht verplaatst zich hierbij voortdurend van het ene been naar het andere, de benen zijn beurtelings leeg en vol, receptief en actief, en drukken hiermee de wisselwerking tussen yin en yang uit.

Stijlen

In de loop van de geschiedenis zijn op verschillende plaatsen verschillende stijlen en vormen ontwikkeld. Hierdoor ontstond een grote diversiteit van vormen die echter alle op dezelfde principes gebaseerd zijn. 
De solovorm, die bij Ellen Langhorst wordt aangeleerd, behoort tot de Yangstijl en is de 43 vorm die in 1989 in Nederland geïntroduceerd werd door Tang Wei, een leerling van Jiang Yu-Kun, die weer een leerling was van de legendarische Yang Cheng-Fu. 

Groeiproces

De bewegingen worden langzaam uitgevoerd zodat de coördinatie van aandacht, adem en beweging optimaal kan zijn. Dit maakt dat tai chi chuan uitstijgt boven een zuiver lichaamsgerichte bewegingstechniek.
Het beoefenen van tai chi chuan is hierdoor veeleer een groeiproces waar men weliswaar een leven lang mee bezig kan zijn, maar waarvan elke stap, elke fase op zich, meer dan de moeite waard is beleefd te worden.