Acupunctuurpraktijk

Ellen Langhorst - van Duijn

(lid NVA)

Ellen Langhorst

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.
Letterlijk betekent acupunctuur: Acus = naald, en Punctura = prikken/doorboren.
De acupunctuur is zeer nauw verbonden met de Chinese filosofie. Zij gaat ervan uit dat lichaam, geest en omgeving niet los te zien zijn van elkaar in gezondheid en in ziekte. Belangrijk zijn de principes van yin en yang. Alles in dit leven bestaat uit deze oerkrachten/polen, die elkaar aanvullen en nooit zonder elkaar bestaan. Het basisprincipe van de Acupunctuur is de circulatie van de levensenergie Qi. Deze energie stroomt door het lichaam via, zo genoemde, meridianen. Elk van die meridianen is verbonden met een van de interne organen. Ook onderling zijn de meridianen met elkaar verbonden waardoor ze een energienetwerk in het lichaam vormen.

acupunctuur naalden

Door het inbrengen van heel dunne naaldjes op bepaalde punten in de meridianen kan een betere doorstroming van energie ontstaan of een blokkade van energie worden opgeheven. Ook de kwaliteit van de energie kan erdoor verbeteren en de hoeveelheid ervan toenemen of juist verminderen.
Om tot een juiste selectie van acupunctuurpunten te komen moet een diagnose gesteld kunnen worden volgens de traditionele Chinese geneeskunde.

 

acupunctuur voet